• Zo Wonen
 • onderhoud zo wonen

Beheer buitenruimten verhuurcomplexen ZOwonen

 • Onderhoud beplantingen en gazons
 • Niet chemische onkruidbeheersing verhardingen
 • Onderhoud van terrein- en straatmeubilair
 • VTA-inspectie en onderhoud van bomenbestand
 • Ontwerp en realisatie van nieuwe aanleg projecten
 • Renovatie van bestaande buitenruimten
 • Bewonersparticipatie
 • Online communicatie via klantportaal
 • Strategische samenwerking medewerkers Participatiebedrijf VIXIA
 • Begeleiden huisuitzettingen in de vorm van ontruimen en veiligstellen woningen
 • Opruimen en inzamelen van huis- en zwerfvuil
 • Calamiteiten dienst o.a. water- en stormschade
 • Gladheidbestrijding in de winterperiode

ZOwonen

 • Luxemburgstraat 30
 • 6135 LC Sittard