• Sevagram
 • onderhoud Sevagram
 • Sevagram buitenverblijf
 • terrein Sevagram
 • Sevagram plaatsen

Beheer buitenruimten woon-zorg complexen Sevagram

 • Onderhoud beplantingen en gazons
 • Niet chemische onkruidbeheersing verhardingen
 • Onderhoud van terrein- en straatmeubilair
 • VTA-inspectie en onderhoud van bomenbestand
 • Ontwerp en realisatie van nieuwe aanleg projecten
 • Renovatie van bestaande buitenruimten
 • Cliëntparticipatie
 • Calamiteiten dienst o.a. water- en stormschade
 • Gladheidbestrijding in de winterperiode
 • Calamiteiten dienst o.a. water- en stormschade
 • Omschrijven van de groenvisie en opstellen van omvormings- en verbeterplannen

Sevagram

 • Henri Dunantstraat 3
 • 6419 PB Heerlen