• Stichting Hockeyaccommodatie Oude Warande
  • Beheer kunstgras hockyvelden<

Advies en beheer van diverse type kunstgras hockeyvelden

  • Periodieke inspectie van de hockeyvelden en advisering in het onderhoud
  • Specialistische reiniging van 3 kunstgras watervelden met inzet van de WR180 zonder toevoeging van chemische reinigingsmiddelen
  • Decompacteren en reinigen van een tiental semi-watervelden en zand ingestrooide kunstgras hockeyvelden
  • Levering SMG TurfKing waarmee de vereniging in eigen beheer kunstgras onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren

HC Tilburg

  • Bredaseweg 447
  • 5036 NA Tilburg