MISSIE & VISIE

Missie

In onze samenleving is er voor steeds meer mensen, steeds minder plek om (buiten ons eigen huis) te kunnen genieten van de vrije natuur of een recreatieve, ontspannende omgeving. Bovendien is ons leeftempo hoog doordat we een druk werkend leven combineren met een dynamisch sociaal en gezinsleven. Vrije tijd en (natuurlijke) ruimte zijn daarom in toenemende mate een luxe geworden die we bewust (moeten) opzoeken of zelf creëren. Sport, recreatie en een groene omgeving – in combinatie, of op zichzelf staand - zorgen voor die broodnodige ontspanning waaraan we allemaal behoefte hebben. Rooden wil juist hierop inspelen. Dat doen wij aan de hand van de volgende missie:

Rooden Landscape Solutions wil de kwaliteit van leven verhogen door het creëren van natuur en ontspanning in de vorm van landschapsinrichting.

Visie

Rooden is sinds decennia gericht op innovatie, continuïteit en groei. Op dit moment richt Rooden zich hoofdzakelijk op drie segmenten:

Realisatie en beheer van groenvoorzieningen, buitensport- en recreatieaccommodaties.

Wij zijn ambitieus en vastberaden onze huidige positie te versterken in de markten waarin we actief zijn. De jarenlange ervaring die we hebben opgebouwd, combineren we met een innovatieve en creatieve cultuur waarin we constant nieuwe kansen ontwikkelen binnen ons huidige werkgebied, maar zeker ook daarbuiten. Slagvaardig en pragmatisch als we zijn, is het ons doel nieuwe kansen zo snel mogelijk door te vertalen in nieuwe, specialistische Product Markt Combinaties (PMC’s). Om op die manier onze voorsprong op de concurrentie te verzekeren en onze klanten constant te verrassen en voorzien van nieuwe ideeën, concepten, producten en diensten.

Rooden Landscape Solutions maakt sinds juli 2017 deel uit van het internationaal familiebedrijf Vebego