GROEN

Wat is er prettiger dan tijdens een drukke werkdag of in het weekend te genieten van een groene, natuurlijke omgeving? Die behoefte voelen we bijna allemaal. Rooden Landscape Solutions ziet dan ook dat na tientallen jaren van toenemende verstedelijking overheden, bedrijven en particulieren meer en meer aandacht schenken aan groen in hun omgeving. Of het nu gaat om openbaar groen zoals een park, plantsoen of grasveld, of een mooi aangelegde tuin, een vijverpartij of dakterras; de natuur maakt onze omgeving rijker en de woon - of werkplek aantrekkelijker.

Producten en diensten

Rooden werkt binnen haar groensegment voor zowel de zakelijke als particuliere markt. Binnen de zakelijke markt nemen bedrijven, overheden, stichtingen en verenigingen een belangrijke plaats in. Al onze klanten staan we bij met het ontwerp, de realisatie en het beheer van groen, in welke vorm dan ook.

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende ondergronden die wij u kunnen aanbieden.

Groenvoorzieningen

Rooden creëert en beheert niet alleen groen, zoals plantsoenen, verhardingen, bermen en watergangen, we verzorgen ook het grondwerk dat aan de basis ligt van die groenvoorzieningen. Daarbij leveren en plaatsen we ook bijpassende afrasteringen.

Boomverzorging

Met behulp van gekwalificeerd personeel - waaronder European Treeworkers - staan wij garant voor zowel de verzorging als het onderhoud aan bomen. Bij ons werk maken we gebruik van een uitgebreid machinepark, zodat we in staat zijn klussen van iedere omvang aan te nemen.

Dak- en gevelbegroeiing

Het is in toenemende mate een trend dat ruimtes op verschillende manieren worden benut. Zeker is dat handig wanneer er om het huis, gebouw of bedrijfslocatie niet veel ruimte is. Binnen het concept Dak- en Gevelbegroeiing verzorgt Rooden het ontwerp, de technische tekening, realisatie, nazorg en onderhoud van daktuinen of groendaken.

Bestratingen en verhardingen

U kunt ons inschakelen voor machinale onkruidbestrijding door selectief spuiten, borstelen of branden. Ook voor het milieuvriendelijk reinigen van bestratingen en verhardingen beschikt Rooden over diverse methoden. In de winterperiode kunnen wij voor u de gladheidsbestrijding verzorgen.

Exclusieve tuinen

Een comfortabele ruimte om te ontspannen, een plek die van alle gemakken is voorzien. Zo’n plek creëren we graag voor u. Anders gezegd: wij dragen zorg voor de inrichting van uw eigen wellness. Zo verzorgen wij het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van luxueuze tuinen. Daarbij dragen we ook zorg voor elementen als verlichting, buitenzwembaden, vijverpartijen of een mooi ontworpen groenvegetatie.

Gegarandeerde kwaliteit

Binnen ieder segment waarin we actief zijn, vormen veiligheid, duurzaamheid en integriteit onze leidraad. Om dit te kunnen garanderen voldoen al onze producten en diensten aan de hoogste kwaliteitsnormen. Bovendien beschikken wij binnen dit segment over alle relevante certificeringen, die regelmatig getoetst worden door de bevoegde certificeringsinstanties. Tevens zijn wij lid van verschillende (branche)verenigingen.